Firma

Firma Webtra vznikla v polovině roku 2001, kdy zastřešila kompletní vývojové oddělení tehdy zaniklé ShoppingGate.com. Díky sehranému týmu odborníků mohla firma hned od samého počátku vykázat potřebné know-how a zkušenosti při realizaci naročných řešení v oblasti eBusiness.

Firma byla založena jako společnost s ručením omezeným a má v dnešní době 4 podílníky (3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu). Všichni podílníci se v různých rolích aktivně účastní na chodu firmy.

K hlavní kompetenci firmy patří především veškerá platební (ať již tradiční terminálová nebo internetová) řešení, dále pak i problematika eCommerce, eLogistik, content management a stavba internetových portálu.

Při realizaci našich řešení můžeme využívat bohatou škálu našich vlastních osvědčených komponent a našim zákazníkům tak zajistit maximální možnou kvalitu, kontrolu termínovaných cílů a příznivý poměr mezi cenou a obdrženým produktem.

Našim cílem je ve spolupráci s našimi zákazníky dosáhnout co možná nejvyššího stupně kvality, flexibility a kontinuity a být našim zákazníkům spolehlivým partnerem ve veškerých otázkách IT.

Vedení firmy

Victor Kadlcik victor.kadlcik@webtra.ch
Tomas Lizler tomas.lizler@webtra.ch
Jaromir Zid jaromir.zid@webtra.ch

Tým

Náš tým se skládá vesměs z akademicky vzdělaných softwarových a aplikačních inženýrů a pracuje od roku 2000 v nezměněném složení. Každý náš pracovník vykazuje průměrně přes 10 let zkušeností jako softwarový inženýr v oblasti IT.

Tým již mnohokrát prokázal svou způsobilost provádět projekty i pro ty nejnáročnější zákazníky jako např. Swisscom, UBS, Visa, Mastercard, Diners, Citicorp, SwissLife, SwissLotto, ShoppingGate a mnoho dalších.

Know-How