Služby

Konzultační služby

Pro potřeby našich zákazníků, popřípadě jejich jménem, vyhotovujeme studie a aplikační specifikace, školíme jejich pracovníky a dáváme k dispozici naše know-how.

Dále provádíme jménem našich zákazníků požadované certifikace, přednostně pro námi dodávané aplikace.

Projekty

Dodáváme projekty na klíč, ale i části projektů podle specifikací zákazníka, podle zakazníkových dispozic. Jsme schopni zajistit vedení a plánování softwarového projektu a samozřejmě i pokrýt všechny jeho fáze, od analýzy přes specifikaci, design, implemetaci a zprovoznění až po školení a podporu provozu.

Podpora zákazníků

Zajišťujeme provozní podporu námi implementovaných aplikací/projektu, následně úpravy aplikace v provozu, atd.

Forma podpory zavisí na podmínkách, dohodnutých a smluvně definovaných individualně s každým zakazníkem (podpora po telefonu nebo na místě, podpora přes CASE aplikaci, apod.)